E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Invalidi rade fizičke posloveza 40 posto nižu plaću