E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Proširenje EU i NATO nastaviti i na druge zemlje regiona