E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Prvo pogledali predstavu svojih kolega iz Zenice