E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Informacija o trgovinskom deficitu vraćena Vladi na doradu