E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Na dnevnom redu navodi o nezakonitom poslovanju