E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU NE ZNAJU DA LI JE PUCANO IZ FbiH