E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

J. INGRAM: U JUNU ODLUKA O KREDITU WB ZA PROJEKAT ENERGIJA III