E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U SPLITU POČELI SUSRETI JADRANSKO-JONSKE INICIJATIVE