E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PREDSTAVNICI PKK SARAJEVO OD 24. DO 30. MARTA NA SAJMU IBOMESSE 2001