E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

POTREBNO HITNO DONOŠENJE ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH