E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

MOBILNA SRPSKA PUSTIĆE U RAD NOVE BAZNE STANICE U RS