E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VIJEĆE MINISTARA DALO SAGLASNOST NA SPORAZUME O RAZVOJNIM KREDITIMA