E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

JP PTTBIH: REALIZACIJA PROJEKTA "INTEGRIRANI POSLOVNI PROCESI"