E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

N.GRABOVAC: PORESKE STOPE MORAJU BITI HARMONIZIRANE