E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

REZULTATI ANKETE O STAVU JAVNOG MIJENJA PREMA PRIVATNOM SEKTORU U BIH