E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

N.SIRĆO:PLANIRANA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2002.