E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

LUKAČ:AKCIJU HAPŠENJA NAREDIO RADOMIR NJEGUŠ