E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

UO FPIO RS O OTVARANJU RAČUNA KORISNIKA KOD KOMERCIJALNIH BANAKA