E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SRBIJA: POSEBAN FOND ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA