E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

JE U TERORIZAM ULKALKULISANI INSTRUMENT U “RATU KUITURA” I GRUBIH HEGEMONIJALNIH IGARA NA EUROAZIJSKOJ PLOČI?