E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Odluke Ustavnog suda B iH teško je naručiti za novac-Onaj ko to pokuša treba o bi dati mito barem desetorici ljudi!