E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Stanje i perspektive u tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji u BiH