OSLOBOĐENJE,

17.11.2004

Vijece ministara ce poduzeti mjere kako bi otpoceli pregovori sa

BiH će tražiti izručenje Belkasema Bensayaha i Sabera Lahmara

Autori: V.ŽIVAK

Ministri u državnoj Vladi u utorak su na sjednici razmatrali izvještaj o posjeti državljanima BiH zatvorenim u vojnom kampu, odnosno zatvoru Delta u Gvantanamu na Kubi te zakljucili da ce poduzeti aktivnosti kako bi se stvorile pretpostavke za podnošenje nadležnoj instituciji SAD molbe za izrucenje iz SAD u BiH Belkasema Bensayaha i Sabera Lahmara. Prema informacijama ministara, protiv ove dvojice Alžiraca, koji nemaju bh. državljanstvo, vodi se postupak pred Opcinskim sudom u Zenici i u feder .....