OSLOBOĐENJE,

19.11.2004

Oslonac na BH Steel Željezaru

Autori: ONASA

U Sarajevu održana zajednicka sjednica odbora pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Privrednoj komori FBiH, Privrednoj komori RS i bh. preradivaca-korisnika sekundarnih sirovina metalurškog željeza, livackog željeza, gasa, olova, papira i drugih sirovina. Osnove prepreke za uspostavu intenzivnije i obimnije poslovne saradnje proizvodaca i preradivaca, odnosno korisnika sekundarnih sirovina su nekontrolisan izvoz, niska cijena domacih preradivaca u odnosu na izvozne. Sekretar O .....