LJILJAN,

19.11.2004

Karadžić brodom pobjegao u Rusiju

Autori: MUSTAFA BOROVIĆ

Panicno obracanje javnosti Dragana Cavica, predsjednika Republike Srpske, prije svega namijenjeno gradanima manjeg bh. entiteta, jasno je pokazalo da je voda došla do guše, da više uzmicanja nema. Lukici u istocnoj Bosni Ili ce istinski zapoceti hapšenje ratnih zlocinaca i, umjesto fingiranja policijskih akcija, dati konkretan dokaz njihovim dugogodiš njim deklarativnim obecanjima, ili ce nestati RS-a, a njena ovlaštenja biti prebac ena na državu BiH. Šta policija RS-a, koja za devet godina nije .....