OSLOBOĐENJE,

23.11.2004

Nastojanja da se bude u regionalnim i evropskim trendovima

Uključivanje u evropski obrazovni sistem

Autori: AN.Š.

Reforma pravnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini naziv je dvodnevnog okruglog stola na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Fuad Saltaga objasnio je da se reforma pravnog obrazovanja dešava u okviru Tempus projekta koji je poceo septembra 2003. godine i treba biti završen septembra 2005. godine, a cilj mu je reforma nastavnih planova i programa, dodiplomskog i postdiplomskog studija. "Dosadašnje aktivnosti pokazuju nastojanja Pravnog fakulteta da bude u regionalnim i .....