OSLOBOĐENJE,

23.11.2004

Od 2005. godine jedinstvena struktura u bankarskoj superviziji l Osoblje agencija za bankarstvo postace dio osoblja Centralne banke BiH

Bankarska supervizija pod kontrolom CBBIH

Autori: S.ROŽAJAC

Ukoliko Parlament Bosne i Hercegovine usvoji amandmane na Zakon o Centralnoj banci BiH, od pocetka januara 2005. godine bankarska supervizija u BiH bice pod kontrolom Centralne banke, saopštio je novinarima u ponedjeljak guverner Centralne banke Piter Nikol. Na taj nacin pocet ce se primjenjivati jedinstvena struktura u bankarskoj superviziji. Nikol je kazao da je prijedlog amandmana prije izvjesnog vremena usvojilo Upravno vijece Centralne banke, upravna vijeca entitetskih agencija za bankarst .....