NEZAVISNE NOVINE,

16.06.2004

Glavna služba za reviziju RS u vezi s tim objašnjava da Agencija, kao pravni sljedbenik bivše Narodne banke RS, nije stvorila uslove za podjelu imovine i obaveza te nekadašnje banke sa budžetom RS

Neriješen spor sa bivšom NBJ

Autori: P.KLINCOV

Pitanje vlasništva Agencije za bankarstvo RS nad novcanim sredstvima na racunima po videnju i orocenim depozitima u iznosu od oko 1,2 miliona KM na kraju 2002. godine, a oko 2,8 miliona KM na kraju prošle godine, nije riješeno, navodi se u revizorskom izvještaju o poslovanju te institucije. Glavna služba za reviziju RS u vezi s tim objašnjava da Agencija, kao pravni sljedbenik bivše Narodne banke RS, nije stvorila uslove za podjelu imovine i obaveza te nekadašnje banke sa budžetom RS. Time Agenc .....