OSLOBOĐENJE,

24.11.2004

Poezija Šantica i Bašagica bila je osnova na kojoj su polaznici centra "Herman Gmeiner", u saradnji sa SOS Kinderdorf, gradili svoju igru

Poetsko dramski program za mališane

Autori: Š.S.

Društveni centar Hermann Gmeiner iz Sarajeva u saradnji sa SOS Kinderdorf international iz Mostara u Muzickom centru Pavarotti priredio je poetsko-dramski program Ašiklije. U programu su ucestvovali polaznici plesne, dramske i baletne sekcije ovog društva. Duboka intimna ispovijest Šanticeve poezije i emocionalne rime Safvet-bega Bašagica predstavljali su osnovu na kojoj kreatori predstave, glumica Arma Tanovic, scenograf i kostimograf Seida Mujezinovic, profesor muzike Elvir Solak i Brižita Ka .....