SLOBODNA BOSNA,

18.11.2004

Iza mudžahedina u BiH os talo je stotine samohranih majki i hiljade nezbrinute, siromašne dje ce!

Autori: NIDŽARA AHMETAŠEVIĆ

Na medunarodnoj politickoj sceni cesto se govori da se svijet promijenio nakon teroristickih napada koji su se 11. septembra 2001. godine desili u SAD-u. Mnogo više nego što se moglo ocekivati pocetak rata protiv terorizma promijenio je bosanskohercegovacko selo Željezno Polje i desetak zaselaka koji mu pripadaju. VANBRACNE ZAJEDNICE Željezno Polje je na mapama globalne teroristicke mreže oznaceno kao mjesto u kojem su bili stacionirani mudžahedini i odakle su se, navodno, regrutirali novi isl .....