DANI,

26.11.2004

Vlada Tuzlanskog kantona je pred pocetak ove školske godine formirala Pravni fakultet pri Univerzitetu u Tuzli, a studenti prve godine isturenog odjeljenja sarajevskog Pravnog fakulteta iz Tuzle su prebaceni u Živinice

Dva prava za 370 studenata

Autori: AMER OBRADOVIĆ

Amela je iz Živinica, i nakon završetka srednje škole odlucila je upisati pravo. Mogla je da bira: upisati Pravni fakultet u Tuzli, koji je formirala Vlada TK-a pred ovu školsku godinu, ili studirati u rodnom gradu, gdje su iz Tuzle prebacili brucoše sa isturenog odjeljenja Pravnog fakulteta iz Sarajeva. "Izabrala sam Tuzlu, jer je ovdje sigurnije. Moja prijateljica je upisala pravo u Živinicama. Nastavu imaju cas u Bosanskom kulturnom centru, u ucionici imaju šank, a cas u srednjoškolskom cen .....