NEZAVISNE NOVINE,

30.11.2004

Bio sam vojnik koji je slijedio Krajišnikova naređenja

Autori: SENSE

Nakon što mu je tužilac pustio snimak presretnutog telefonskog razgovora u kojem Krajišnik traži od njega da u zatvoru u Kuli nade izvjesnog Karamehmedovic a i odvede ga u Sarajevo, Momcilo Mandic je svjedoceci pred Tribunalom odgovorio da je bio vojnik i da je slijedio Krajišnikova naredenja. "Vi, gospodine tužioce, znate nadredenost i podredenost u vlasti", rekao je Mandic. "Ja sam vojnik. Kad mi se kaže naredenje, ne raspitujem se. Nadem covjeka i ako su u pitanju vojne vlasti ili policija ka .....