DNEVNI AVAZ,

06.11.2005

Prvi na listi donatora SAD sa blizu dvije milijarde maraka l Medu prvih

Od 1996. BiH dobila 7,2 milijarde maraka donacija

Autori: H.ORAHOVAC

U Bosnu i Hercegovinu je od 1996. do ove godine ušlo oko 7,2 milijarde i dvije stotine miliona maraka. Tako stoji u Pregledu donacija za BiH što ga je uradilo Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a potpisao ministar Dragan Doko. Pregled je uraden na zahtjev Vijeca ministara BiH. Naime, Terziceva vlada je u julu ove godine zadužila Dokino i Ministarstvo finansija i trezora, koje vodi Ljerka Maric, da objedine svoje izvještaje o donacijama BiH u periodu 1996. 2005. godina i .....