OSLOBOĐENJE,

05.12.2004

Nacionalna društva budžetski korisnici?

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Vlada Federacije BiH ce razmotriti mogucnost da cetiri nacionalna kulturna društva postanu stavka u budžetu FBiH. Stoga je nužno da Preporod, Napredak, Prosvjeta i La Benevolencija do slijedece sjednice Vlade, na kojoj bi trebalo utvrditi nacrt budžeta za 2005. godinu, dostave objedinjeni prijedlog moguceg rješenja ovog pitanja, saopšteno je iz ureda za informisanje Vlade FBiH. Ovo je zakljuceno tokom susreta premijera FBiH Ahmeta Hadžipašica i njegovog zamjenika i federalnog ministra kulture i .....