NEZAVISNE NOVINE,

02.12.2004

RAD SA MALOLJETNIM prestupnicima u Čuki

Autori: Ž.STEVANOVIĆ

Medunarodna organizacija "Save the Children UK" i Centar za socijalni rad vec nekoliko godina rade zajednicki na implementaciji projekta "Pristup pravdi za maloljetnike". "Projekat žCukaž promoviše novi pristup u radu s djecom koja su došla u sukob sa zakonom baziran na poštivanju prava djeteta, s ciljem rehabilitacije i reintegracije mladih prestupnika u društvo", rekla je Branka Ivanovic, menadžer projekta. Prema njenim rijecima, projekat ima za cilj da proširi i poboljša usluge Centra za soci .....