GENERALNI SERVIS ONASA,

14.06.2005

JAVNE PONUDE, 14. JUNA (II DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVOOpština Mrkonjic Grad objavljuje konkurs za podnošenje prijava za dodjelu gradevinskog paketa za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida podprojekat za 2005. godinu. Broj gradevinskih paketa: 5, vrijednost gradevinskog paketa: 5.000 KM. Pravo ucestvovanja na konkursu imaju sva lica od II do III kategorije na osnovu Pravilnika o stambenom zbinjavanju PPB i RVI koja nisu stambeno zbrinuta. Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana po objavljivanju oglasa .....