GENERALNI SERVIS ONASA,

16.06.2005

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Autori: ONASA

SARAJEVO, 16. JUNA (ONASA) Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima, uraden na inicijativu Jedinice za hitne reforme Vlade Federacije BiH (FBiH) Radne skupine za provedbu reforme "Buldožer III".Cilj je na ovaj nacin omoguciti vecem broju privrdenih subjekata, ukljucivši i one s vecinskim državnim kapitalom, koja su propustila Zakonom utvrden rok, da sa zakonskim odredbama usaglase oblik, fi .....