GENERALNI SERVIS ONASA,

23.06.2005

VLADA FBIH: SAGLASNOST ZA UGOVOR SA ŽEPA INŽINJERINGOM

Autori: ONASA

SARAJEVO, 23. JUNA (ONASA) Vlada Federacije BiH (FBiH) je danas u Sarajevu dala saglasnost Federalnom ministastvu prometa i komunikacija i Direkciji cesta FBiH na zakljucivanje Ugovora sa Žepa Inžinjeringom iz Sarajeva za finansiranje rekonstrukcije i sanacije saobracajnice na podrucju Žepe u iznosu od 100.000 KM, koja se kao partnerska sredstva obezbjeduju zbog posebnih interesa, okolnosti i namjene.Ova sredstva osigurana su u budžetu FBiH za 2005. godinu za rekonstrukciju i investiciono održav .....