OSLOBOĐENJE,

29.11.2005

Uzrok smrti 40 talijanskih vojnika još nepotvrđen

Autori: A.TERZIĆ

U toku rata na podrucju BiH ispaljeno je preko 3,5 tona radijacijske municije, a najkriticnija podrucja su Han-Pijesak, Hadžici i Kalinovik, kazala je Jelina Ðurkovic, predsjednica Komisije za utvrdivanje nivoa radijacije Parlamenta BiH na sastanku sa delegacijom Italije koja je došla u BiH kako bi pokušala otkriti uzroke smrti talijanskih vojnika angažovanih u mirovnim misijama na Balkanu. Vijece ministara, kazala je Ðurkoviceva, predložilo je formiranje Agencije za nuklearnu bezbjednost te hi .....