NEZAVISNE NOVINE,

04.12.2005

Uprava banke organizovala je interne aukcije po pravilima koje je sama propisala: "Te aukcije su bile farsa, jer su isti ljudi bili organizatori aukcije, punomocnici prodavaca i kupci. Da bi se snašli u toj prevari, napravili su i skicu, takozvani hodogram, u kojem su cak izmislili novu rijec "jeftimba", da oznace postupak maksimalnog snižavanja cijene akcije, kako bi je kupac, odnosno oni sami kupili prakticno besplatno, tvrd

Misteriozna privatizacija ZAGREBAČKE BANKE

Autori: PREDRAG KLINCOV

Mali akcionari Z a g r e b a c k e banke iz Hrvatske vode pravni spor protiv menadž menta te banke koji bi nakon njegove internacionalizacije mogao uzdrmati polovinu svjetskog finansijskog tržišta. Pašk Kacinari, zagrebacki zlatar i akcionar Zagrebacke banke, tvrdi da je ta banka pocetkom devedesetih privatizovana na misteriozan nacin te da niko od nadležnih hrvatskih institucija ne zna kako je ta transformacija izvršena. Njegov advokat Ozren Tatarac napominje da su Zagrebac ku banku u meduvreme .....