OSLOBOĐENJE,

03.12.2005

Dostignuto 60 posto predratne potrošnje

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

BH Gas je u prvih jedanaest mjeseci ove godine isporucio potrošacima 330 miliona kubnih metara prirodnog gasa, što je više u odnosu na kompletnu 2004. godinu, kada je isporuceno 10 miliona kubnih metara manje. Kako se navodi u saopcenju BH Gasa, sa sigurnošcu se može tvrditi da ce plan isporuka prirodnog gasa za 2005. godinu biti premašen. Potražnja za gasom narocito je izražena u indsutrijskom sektoru. Sa isporucenim kolicinama prirodnog gasa do kraja godine bice dostignut nivo od 60 posto pred .....