DNEVNI AVAZ,

05.12.2005

Na sudu u Beogradu trenutno se vodi postupak za 30-ak predmeta

U 2006. nastupa zastara za naplatu odštete

Autori: A.M.

Nihad Halilbegovic, autor knjige o stradanju regruta JNA iz BiH, kaže da mnogo roditelja stradalih mladica još nisu pokrenuli postupak za naplatu odštete. Podsjeca da je do sada znacajan broj dobio naknadu, a kod nadležnog suda u Beogradu trenutno se vodi postupak za još 30-ak predmeta. Zakonski rok za ostvarivanje ovog prava je 15 godina od dana stradanja vojnika. S obzirom na to da iduce godine nastupa zastara potraživanja, bilo bi dobro da roditelji na vrijeme podnesu zahtjev. U posljednje .....