NEZAVISNE NOVINE,

18.06.2004

STALNIM OBILASCIMA TERENA SPRIJEČITI ŠUMSKE POŽARE

Autori: E.D

Preduzece "Sarajevošume" preduzelo je sve preventivne mjere kako tokom ljetnih mjeseci ne bi došlo do šumskih požara u Sarajevskom kantonu. Ekipe ove firme vrše stalne kontrole terena uz apelovanje na gradane da ne pale vatru na otvorenom. "Mi imamo više ekipa koje dežuraju na terenu i u stalnim smo kontaktima radio-vezom. Upozoravamo gradane da je strogo zabranjeno roštiljanje, loženje vatre na izletištima u blizini šuma. Vrlo cesto je to uzrok požara, kao i namjerno ostavljanje neugašenog opuš .....