INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

19.06.2004

Najavljena tužba protiv Vlade USK

Autori: N.V

U Bužimu je u organizaciji ove opcine i OSCE-a održan sastanak Kolegija opcinskih nacelnika i predsjedavajucih vijeca opcina Unsko-sanskog kantona. Na sastanku Kolegija je kritikovana je Vlada kantona koja puni svoj budžet i sa više prihoda nego što je planirano, a opcinama ne vraca ni pola sredstava koja im pripadaju. Stoga je dogovoreno da sve opcine podnesu zajednicku tužbu protiv Vlade kantona, mada su to vec ucinile opcine Bihac i Velika Kladuša. Na kraju su predstavnici Turisticke zajednic .....