INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

REPORTER,

23.06.2004

Medu 1.631 svedoka koje je Miloševic predložio po sve tri optužnice, nalaze se i imena 200 srpskih logoraša iz 200 logora na tlu koje su tokom rata kotrolisale snage Armije BiH i HVO. "Mi ne branimo Slobodana Miloševica, vec ucešcem u njegovoj odbrani bra

(Ne)moguća misija

Autori: SLOBODAN DURMANOVIĆ

Dva znacajna dogadaja obeležila su prošlu sedmicu u procesu protiv Slobodana Miloševica i oba su za najpoznatijeg haškog optuženika dosta zabrinjavajuca. U cetvrtak je na pretpretresnoj konferenciji pred pocetak izvodenja dokaza Miloševiceve odbrane Sudsko vece odlucilo da Miloševicu da 150 radnih dana za izlaganje odbrane, što je duplo manje od vremena koje je na raspolaganju za izvodenje svojih dokaza imalo Tužilaštvo. Druga bitna odluka s te konferencije glasi da je Vece Miloševicu dalo tri m .....