INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

11.02.2004

Mostar od 15. marta u ličnim kartama

Autori: V.Ć.

Ministarstvo civilnih poslova BiH i Direkcija CIPS-a saopštili su juce da ce u licne karte gradana Mostara od 15. marta ove godine kao mjesto prebivališta biti upisivan Mostar, a ne opštine koje je svojom odlukom ukinuo visoki predstavnik. U saopštenju se navodi da ce se za gradane Mostara do 15. marta obrada i izdavanje dokumenata iz CIPS projekta odvijati na dosadaš nji nacin. Do sada zamijenjeni i izdati dokumenti u mostarskim opštinama važe do roka upisanog na licnoj karti. Ovakav postupak i .....