OSLOBOĐENJE,

27.06.2004

Duga polemička rasprava

Autori: PETAR DODIK

Zašto je Milan Uzelac rekao da ga materijal poslovodstva "Agrokomerca" više podsjeca na esej nego na ozbiljnu analizu l Sanacija ili stecajni postupak U analizi je dosta prostora poklonjeno spoljnotrgovinskom poslovanju, jer ono predstavlja jedan od kljucnih ciljeva razvoja ovog kombinata. Simptomaticno je da ovako velika organizacija, sa modernom tehnologijom i velikim ambicijama u razvoju, pa time i velikim izvozom i uvozom, nije išla na bolju organizaciju spoljnotrgovinske operative. Poz .....