NEZAVISNE NOVINE,

29.06.2004

SPAJANJE MEDIJA SAMO uz posebne mjere zaštite

Autori:

Medijske kompanije moraju biti svjesne važnosti svoje uloge u društvu i utvrditi strategiju odgovornosti u skladu sa medunarodnim konvencijama i temeljnim uredivackim standardima, jedan je od zakljucaka sa konferencije "Medijska koncentracija i njen uticaj na slobodu medija i pluralizam" održane na Bledu u Sloveniji. Na konferenciji ciji su organizatori bili Savjet Evrope i Mreža za profesionalizaciju medija u jugoistocnoj Evropi, izmedu ostalih, ucestvovali su i predstavnici Regulatorne agencij .....