NEZAVISNE NOVINE,

23.06.2004

BROJ ŽRTAVA NETAČAN

Autori: S.KN

Odbrana Vidoja Blagojevic a, bivšeg visokog oficira Vojske RS, na sudenju pred Haškim tribunalom osporila je juce tacnost Izvještaja Vlade RS o dešavanjima u i oko Srebrenice u julu 1995. godine. Majkl Karnavas, Blagojevicev pravni zastupnik, naveo je da su clanovi Komisije Vlade RS za Srebrenicu bili prisiljeni da preuzmu broj nastradalih iz predmeta protiv Radislava Krstica, koji je voden pred Haškim tribunalom. Prema njegovim rijecima, cifra koja se navodi kao broj žrtava u tom postupku ne mo .....