NEZAVISNE NOVINE,

23.06.2004

KARADŽIĆ I KRAJIŠNIK BILI NAJUTICAJNIJI U BiH

Autori: SRĐAN KNEŽEVIĆ

Herbert Okun, svjedok optužbe na sudenju Momcilu Krajiš niku, bivšem clanu Predsjedništva BiH, pred Haškim tribunalom izjavio je juce da je 1991. godine samo Srbija odbila plan Evropske unije za mirni razlaz bivših jugoslovenskih republika. On je kazao da su tada ostale jugoslovenske republike prihvatile taj sporazum, a prema njegovim navodima taj plan je bio najbliži mirnom rješenju tadaš nje krize u bivšoj SFRJ. Okun je americki diplomata, a 1992. i 1993. godine je bio zamjenik Sajrusa Vensa, .....